Internationella fastighetsportalen

Licensavtal

Administratörerna för Re-Real-portalen gör allt för att säkerställa att informationen som publiceras på alla webbsidor på portalen är helt tillförlitlig. Vi kan dock inte helt garantera noggrannhet, tillförlitlighet och relevans för det publicerade materialet. Alla publikationer som publiceras på portalens sidor är endast för informationsändamål.

Vi är inte ansvariga för beslut som fattas av användare, såväl som för eventuella förluster eller förlorade vinster, även om de beror på användningen eller oförmågan att använda informationen som publiceras på Re-Real-företagets webbplatser.

Portalens administratörer ansvarar inte för riktigheten, tillförlitligheten, fullständigheten och relevansen av reklammaterial som publiceras på webbplatsen, inklusive beskrivningar av fastigheter. Webbplatsadministratörerna förbehåller sig rätten att vägra acceptera reklammaterial från alla företag utan att ange skäl.

~ Kontakta oss ~