Internationella fastighetsportalen

Allmänna Villkor

Dessa villkor och villkor skrivna på denna webbsida ska hantera din användning av vår webbplats re-real.eu . Dessa villkor kommer att tillämpas fullt ut och påverkar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtyckte du till att acceptera alla villkor som är skrivna här. Du får inte använda denna webbplats om du inte håller med om något av dessa villkor. Detta avtal dokumenterar de juridiskt bindande villkoren för användningen av webbplatsen.

Genom att använda eller komma åt webbplatsen på något sätt, visa eller surfa på webbplatsen, eller lägga till ditt eget innehåll på webbplatsen, samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor.

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan webbplatsen och dig i förhållande till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

Immateriella rättigheter

Förutom innehållet du äger, under dessa villkor, äger företagsnamnet och/eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas begränsad licens endast i syfte att se materialet som finns på denna webbplats.

Webbplatsen och allt dess ursprungliga innehåll är innehavarens enda egendom och är som sådan helt skyddade av tillämpliga internationella lagar om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" med alla fel, och uttrycker inga utfästelser eller garantier, av något slag relaterat till denna webbplats eller materialet som finns på denna webbplats. Dessutom ska ingenting på denna webbplats tolkas som att ge dig råd.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller ett antal länkar till andra webbplatser och onlineresurser som inte ägs eller kontrolleras av webbplatsen.

Webbplatsen har ingen kontroll över, och kan därför inte ta ansvar för, innehållet eller allmän praxis på någon av dessa tredje parts webbplatser och/eller tjänster. Därför rekommenderar vi starkt att du läser hela villkoren och integritetspolicyn för alla webbplatser som du besöker som ett resultat av att du följer en länk som publiceras på vår webbplats.

Ändringar av detta avtal

Webbplatsen förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Vi gör det genom att publicera och uppmärksamma de uppdaterade villkoren på webbplatsen. Ditt beslut att fortsätta att besöka och använda webbplatsen efter att sådana ändringar har gjorts utgör ditt formella godkännande av de nya användarvillkoren.

Därför ber vi dig att kontrollera och granska detta avtal för sådana ändringar då och då. Om du inte går med på någon bestämmelse i detta avtal eller några ändringar vi gör i detta avtal ber vi och rekommenderar att du inte använder eller fortsätter att komma åt sidan omedelbart.

Kontakta oss

Om du har några frågor om detta avtal är du välkommen att kontakta oss.

~ Kontakta oss ~